Drukas iekārtu Triumph Adler  ražotājs izejmateriāliem  ir paredzējis pretviltošanas aizsardzībai sekojošu līdzekļus

  1. Katrs toneris ir iepakots atsevišķā kartona kastē, kuru nav iespējams atvērt, nesabojājot iepakojumu. Lai pareizi atvērtu iepakojuma kasti ir jānoplēš aizsargjosla ar apzīmējumu OPEN=>=>=>
  2. Uz katra iepakojuma ir precīza Triumph Adler preču zīme, svītrukods,  precīzs apraksts, kuriem modeļiem toneris paredzēts, brīdinājumi un apraksti par tonera pareizu lietošanu un pamācības saskaņā ar EU drošības prasībām.
  3. Kastes iekšpuse. Katrs iepakojums tiek komplektēts ar tonera instalācijas pamācību papīra formā dažādās valodās ( ilustrētu ar piktogrammām), kā arī polietilēna maisiņu, kur ievietot izlietoto toneri no iekārtas.
  4. Toneris. Vairums toneru ir aprīkoti ar elektronisko čipu, lai iekārta spētu nolasīt, ka tiek izmantots oriģināls toneris.
  5. Vairumam toneru jau uz korpusa ir iegravēts seriālais numurs, kas ļauj identificēt toneri. Klients var iegūt informāciju par  tonera autentiskumu, pieprasot izziņu no Triumph Adler  ražotāja, kontaktējoties ar pārstāvniecību Latvijā pa e-pastu serviss@triumphadler.lv
  6. Daļai no toneru veidiem ir aizsargplēvīte, kas jānoņem, pirms tonera instalēšanas iekārtā. Arī uz tās ir uzraksti un piktogrammas par pareizu tonera sagatavošanu darbam.